Bayilikler

Multi Input/Output

MIO1616 Multi Input/Output

16 Giriş + 16 Çıkış


KNX panolarında bulunan çok sayıda LED ve butonun tek bir cihaz ile kullanılabilmesini sağlar.


Genel Özellikler

  • 16 adet giriş ve 16 adet çıkış kanalına sahiptir.
  • Cihaz harici besleme kaynağına ihtiyaç duymaz.
  • Tüm kanallar ETS parametreleri üzerinden istenen çalışma şekline göre programlanabilir
  • 16 giriş kanalı aşağıdaki fonksiyonları tetikleyebilir.
  • Anahtarlama, Dim kontrol, Perde Kontrolü, Değer ve Öncelik Gönderme, Sahne Kontrolü, Darbe Sayıcı
Dökümanlar