Çevre ve İSG Politikamız

Topluma ve tüm paydaşlarımıza
değer katmanın önemine inanıyoruz.

Başladığı her işi takım çalışması ile güvenilir bir şekilde tamamlayan, müşteri memnuniyetini birinci sırada değerlendiren firmamızın başarısı müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın mutluluğu ile doğru orantılı olarak artmaya devam edeceğine inanıyoruz.

  • Yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere kayıtsız şartsız uymak,
  • Ticari ahlak ve toplumsal değerleri öncelikli olarak değerlendirmek,
  • Firmayı bütün çalışanları ve bütün yönetim kadrosuyla bir takım yapmak,
  • Teknolojik gelişmelere ve yeniliklere süratle ayak uydurmak,
  • Personeli uygulamalı eğitmek ve yetişen personelin sürekliliğini sağlamak,
  • Firmanın menfaatlerinin, müşterinin memnuniyetinin sonucu olduğunun bilincinde olmak,
  • Yapılacak çalışma ile ilgili sıradışı ve çarpıcı çözümler bularak, neticeye en kısa sürede ulaşmak ve beklentilerinizi en üst düzeyde karşılamak,
  • Çalışanlarımızın bireysel hedefleri ile firma hedefleri arasında yön birliği sağlamak, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek ve en üst düzeyde tutmak, motivasyonu yüksek ve aidiyet duygusu pekişmiş insan kaynağı oluşturmak