Dil Seçimi:

  • “Çevreye Saygı” bilinciyle, sınırlı olan doğal kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak,
  • Müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler de dâhil olmak üzere tüm ilgili tarafların çevre - iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
  • Çevre-iş sağlığı ve güvenliği sisteminin başarıyla sürdürülmesi için çalışanlarımızın sürekli eğitilmesini  sağlamak,
  •  İleri teknolojiden faydalanarak çalışanları için güvenli çalışma ortamları yaratıp riski en aza indirmek,
  • Performansını ölçmek, iyileştirmek sonuçları müşteri ve tedarikçileri ile paylaşmak,
  • İşletmemizde yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkileri ile olası kaza ve hastalık risklerine neden olan etken ve tehlikeleri değerlendirmek, ortadan kaldırmak ve etkilerini en aza indirecek gerekli önleyici girişimlerde bulunarak mevcut sistemi sürekli iyileştirmek.

E-Bülten Aboneliği
WhatsApp Whatsapp