Faaliyetler

Serista AYDINLATMA
Serista AYDINLATMA

Aydınlatma, tarih boyunca insanların günlük hayatının önemli bir parçası olmuştur. Günümüzde de aydınlatma teknolojileri üreten firmalar, insanların, evlerinde, çalıştıkları iş yerlerinde, eğlendikleri mekânlarda ve diğer dış ortamlarda, onların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda en iyisini verebilmek için çalışmaktadırlar. Aydınlatmanın günümüzde geldiği nokta ise, küresel ısınmanın tetiklediği enerji verimliliği doğrultusunda önemi gün geçtikçe artan yeni teknolojilerdir. Artık aydınlatma ürünlerinde ekonomik olmasının yanı sıra, enerji tasarrufu, uzun ömür, konfor, sağlıklı aydınlatma, görsel sunum, gerçek renk geri verimi gibi özelliklerde irdelenmekte ve talep edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde teknolojisini ispatlayarak belirli bir konuma ulaşmış olan doğal aydınlatma eleman ve yöntemleri artık ülkemizde de talep edilir ve aranır hale gelmiştir. Doğal güneş ışığı; estetik açıdan çevremizi gerçek renkleriyle görmemizi, mekânların geniş ve ferah görünmesini sağlar. Böylelikle göz ve sinirsel yorgunluğumuzu azaltır, ruhumuzu rahatlatır, psikolojimizi ve her açıdan verimliliğimizi olumlu olarak etkiler. Bu hayati gerçeklere rağmen, günümüz koşullarında en son teknolojilerle inşa edilmiş de olsalar, binalarımızda güneş ışığından yeteri kadar yararlanabildiğimizi söylemek maalesef mümkün değildir. Serista Aydınlatma suni ve doğal aydınlatma başlıklarında ulusal ve uluslararası partnerler ile güçlü birliktelikler kurmuş ve bu alanda dünya çapında kullanılan evrensel simülasyon programlarını da kullanarak nitelikli, kapsamlı projelere imza atmaktadır.

Mühendislik & Proje Hizmetlerimiz

Aydınlatma tasarımının temel görevi size kendinizi iyi hissettirmek. Nerede olursanız olun, basit bir formül var. Etrafınıza bakın ve iyi hissedip hissetmediğinize karar verin. Yapılan bilimsel araştırmalar ile daha iyi planlanmış aydınlatma tasarımının eğitim kurumlarında öğrenme süreçlerine, ofislerde verimliliğe, hastanelerde iyileşme sürelerine pozitif etkileri olduğu ispatlandı.

“Işık; kullanıcının yaşam tarzı ve kalitesini yönlendirir” bakış açısıyla ele aldığımız projelerimizi; geçmiş bilgi ve deneyimlerimizden faydalanarak, farklı disiplinlerde yetişmiş, profesyonellerden oluşan ekibimizle ele alır, mimar ve yatırımcıları ihtiyaçları ile anlayarak mimari ile bütünleşmiş örnek çözümler üretiriz.

Mühendislik birikimi ile aydınlatmanın ölçülebilir ve hesaplanabilir yönüne de önem vererek insan sağlığı bakımından maksimum iç mekân kalitesinin sağlandığı, enerji verimliliğinin de göz önünde bulundurulduğu, dünyaca kabul edilen aydınlatma programları ile mekânlar için reel değerler elde ederek standartlara uygun aydınlık seviyeleri için çalışma yaparız.

Tasarımını yaptığımız mekânlar için üç boyutlu görsel çalışmaları yaparak uygulama sonrasındaki durumu görmek isteriz ve gösteririz. Tüm bu aşamalardan sonra uygulama projelerini hazırlarız, seçmiş olduğumuz ürünler için şantiyeye yol gösterecek ürün bilgi föylerini ve spesifikasyonları oluştururuz.

Kullanıcıların esas ihtiyaçlarına yönelik, en güvenilir, ekonomik ve yaratıcı çözümleri oluşturabilme esnekliğine sahibiz. Işığa dair yapılacak yatırımların doğru yönde biçimlenmesini amaçlarken; görsel atmosferden ödün vermeden etkin ve uzun vadede yatırımcıya kazanç sağlayacak yenilikçi projeler üretiriz.