Faaliyetler

Serista ENERJİ
Serista ENERJİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarının her geçen gün önemi artmakta ve yakın bir gelecekte hem dünyada hem de Türkiye'de çok önemli bir konuma ulaşması beklenmektedir. Bu yerli, ucuz ve temiz enerji kaynaklarının öneminin farkında olan Serista Enerji bu alanda çalışmalarını gün geçtikçe derinleştirerek artırmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, üretim yapılması planlanan tüm tesislerin (güneş, rüzgâr, kojenerasyon, hybrid sistemlerin) her aşamasında firmamız hizmet vermektedir. Aynı zamanda mevcut kurulu sistemlerin enerji tüketimlerini azaltmaya, temin edilen gücün kaliteli olmasına yönelik detaylı mühendislik çalışmaları da gerçekleşmektedir. Bu kapsamda yeşil binalar tasarlamakta, enerji verimliğine ilişkin analizler üretmekte, tüketilen enerjinin istenilen her noktada ölçülebilir, kontrol edilebilir ve izlenebilir olması için teknolojik alt yapılar kurulması hakkında çalışmalar yapmaktadır.

Bu başlık altında takip ettiğimiz enerji bileşenleri,

Enerji üretimi ve analizlerinin takibi,

Enerji kalitesi ve sürekliliği,

Enerji şebekesi, altyapısı ve dağıtım hatlarının güvenliği,

Enerji tasarrufu ve verimliliği,

Enerji izleme ve kontrol sistemleri,

Rekabetçi birim fiyatlar ile enerji tedariki ve ikili anlaşmalar,