Faaliyetler

Serista TEKNİK
Serista TEKNİK

Serista Teknik geniş bir yelpazede tasarım, planlama, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. Hizmet alanımız projelerin ilk ortaya çıkış fikrinden ve fizibilite etüdünden başlayarak işletmeye almaya kadar olan tüm proje ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan talepleri kapsamaktadır. İşveren ve müşteri ile köklü ve uzun vadeli ilişkiler geliştirerek uzmanlık alanlarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük ve önemli projelerde hizmet sunmayı ve proje paydaşlarına memnuniyet ve katma değer katarak başarılarını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Deneyim, bilgi ve disiplin kombinasyonu çerçevesinde, profesyonellerimiz başarılı, özgün ve kalite değeri yüksek kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

Mühendislik & Proje Hizmetlerimiz

Benimsediği ilkelerden taviz vermeden, sektördeki tüm yenilikleri takip ederek, müşterilerinin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda her talebi kendi içerisinde değerlendirerek, en uygun çözümü bulmak, detaylandırmak, sonuç ve önerileri müşterilerine aktarmak hizmetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın uygulama safhasına eşlik ederek, teslimden sonraki süreçte de daima müşterisinin yanında olmak değişmez ilkelerimizdendir.

Belgelendirme ve Rapor Hizmeti Ürettiğimiz Bazı Başlıklar,

- Topraklama Tesisatı Kontrolü,

- Artık Akım Anahtarları (RCD) Testleri,

- İzolasyon (Yalıtkanlık) Testleri,

- İletkenlerin / Kabloların Akım Taşıma Kontrolleri,

- Çevrim Empedansı Ölçümleri,

- Enerji Kalitesi ve Harmonik Analizi,

- Aydınlatma Düzeyi Uygunluk Kontrolleri,

- Periyodik Sistem Kontrolleri,

- Mesleki Kontrollük Hizmetleri

- Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmetleri,

Müşavirlik Hizmetlerimiz

Serista Mühendislik edinmiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimini her koşulda müşterilerine menfaat gözetmeksizin aktarmaktadır. Sürekli değişen, güncellenen mevzuatı ve yönetmelikleri takip ederek müşterilerine her dönem profesyonel danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmektedir. Hizmet verdiği tüm firmalara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve başta MEDAŞ ile KOS olmak üzere tüm bölgesel elektrik dağıtım şirketleri nezdinde rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır. Tekniğine uygun, ekonomik, akılcı ve avantajlı optimum çözümleri tasarlamakta ve bu konuda her zaman talep sahibi firmalara ihtiyaçlarının tüm aşamalarında, teknik ve mevzuattan kaynaklanan idari sorularına doğru cevapları temin etmekteyiz.