Multimedya

Enerjinin Kaynağını Kullanabilir Hale Getiriyoruz
12/08/2020
Enerjinin Kaynağını Kullanabilir Hale Getiriyoruz

Aydınlatma iç mekânların vazgeçilmez bir unsurudur ve en basit tanımıyla, bir işlevin görülebilmesi için gerekli aydınlık düzeyinin sağlanmasıdır. Aydınlatma, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) tarafından “çevrenin ve nesnelerin gereği gibi görülmesini sağlamak amacıyla ışık uygulamak” şeklinde tanımlanmıştır. Aydınlatma tekniği, bir yandan görsel algılamanın en iyi koşullarda gerçekleşmesini sağlarken, öte yandan, bunun, ilk yapım ve işletme giderleri bakımından en ekonomik çözümle elde edilmesini, insan doğasına uygunluğunu ve sonucunda estetik değerler ve mimariye uyumu bakımından da doyurucu olmasını sağlamak zorundadır. Görüldüğü üzere aydınlatma tekniği, estetik, psikoloji ve ekonomik kazanımlar peşinde olan bir kavramdır. Günümüzde aydınlatma; öncelikle kişilerin fizyolojik görme ihtiyacına cevap vermeyi amaç edinmenin yanı sıra, görme konforunu, iş verimliliğini ve mimaride hacim ve yüzeylerin mimari özelliklerini ön plana çıkarmayı amaç edinen bir konu haline gelmiştir. Uygun bir aydınlatma, sadece çalışan insan üzerinde olumlu psikolojik etkinin yaratılması için değil, aynı zamanda, randımanın artması ve iş kazalarının önlenmesi bakımından da gereklidir. Işığın yetersiz olduğu kış günlerinde ve iyi aydınlatılmayan iş yerlerinde kaza frekansları yükselmektedir. Aydınlatma yetersizliğinde, özellikle koyu renkli maddelerle çalışılan işlerde, görme fonksiyonu üzerine ileri derecede yüklenilmesi nedeniyle, kısa bir süre sonra, yorgunluk belirtileri, görme bozuklukları ve baş ağrıları meydana gelir.

Günışığı en doğal aydınlatma şeklidir. Endüstride günışığı kullanırken temel yaklaşım, bu ışığın tüm işlem alanlarına, olabildiği ölçülerde eşit bir şekilde dağılımını planlamaktır. Bunun için, en uygun aydınlatma yaklaşımının çatıdan aydınlatma olduğu bilinmektedir. Öte yandan pencerelerden gelen ışığın da, zaman zaman dışarı bakan çalışanların gözlerini dinlendirdiği ve dış dünya ile ilişkilerini devam ettirerek, bir açıdan yararlı etkisinin olduğu anımsanmalıdır. Günışığının yeterli yapay ışık ile takviyesi, fabrikada kullanılabilir hacim ve alanları arttırır, gölgelenmeleri ve karanlık köşeleri ortadan kaldırır ve yerleşim yönü nedeniyle yeterli gün ışığı sağlanamayan fabrikalarda, aydınlatma düzeyinin optimizasyonuna katkıda bulunur. Bunun dışında doğal günışığı aydınlatmadan başka fonksiyonlarada sahiptir. Doğal günışığı, çevreye bakış sağlar, günün zamanını belirler ve hava koşullarının anlaşılmasını sağlar.

Günışığı aydınlatması; günün aydınlık olduğu saatler içerisinde, doğal gün ışığından maksimum faydalanarak, aydınlatılmak istenen mahalde doğal aydınlatmanın sağlanması olup, bununla birlikte yapay aydınlatmaların neden olduğu enerji tüketiminin minimize edilmesinde büyük katkı sağlamaktadır. Günışığı ile doğal aydınlatmanın uygulandığı mekânlarda yapılan analizler, doğal aydınlatmanın insanlar üzerindeki etkilerini açıkça göstermektedir.


Diğer Haberler