Dünya Doğayı Koruma Vakfı verilerine göre, yenilenebilir enerji alanında oldukça geniş bir kaynağa sahip olan Türkiye'de yenilenebilir enerjinin birincil enerji kullanımındaki payı %6,5, elektrik üretimindeki payı ise %24 seviyesinde. Türkiye’nin cari açığının yüzde 72’sini oluşturan enerji ithalatı kıskacından ülkemizi kurtaracağı düşünülen, temiz ve güvenli bir üretim metodu olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yenilenebilir enerjiye geçiş oldukça uzun ve meşakkatli bir süreç.  Pek çok ülke, doğal olarak sürekli devam eden enerji akışından elde edilen (rüzgâr, hidrolik, jeotermal vb.) yenilenebilir enerjinin genel üretimdeki payını artırmak için yoğun çaba harcıyor. Yüksek enerji ithalatı nedeni ile elektrik fiyatlarının yüksek olması bir yana, fosil yakıtlar küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden olan sera gazlarının %40’ından sorumlu. Tesislerde enerji maliyetlerinin artması, yatırımcıları alternatif enerji kaynaklarına yönlendiriyor. Kârlılıklarını artırmak ve giderlerini azaltmak isteyen tesisler, enerji tasarrufu için güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere alternatif enerji kaynaklarından faydalanmaya çalışıyor. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve tüm yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yatırımları için, proje geliştirme, izin ve onay, kurulum ve devreye alma, danışmanlık ve müşavirlik süreçlerine katkıda bulunmaktayız. Firmamız bu alanda müşterilerine uzman ekipleriyle kurulum, fizibilite çalışmaları, materyal - ekipman tercihleri sunan ve gelişmiş teknik yetenekleriyle paydaşlarına azami verim ve asgari geri kazanım süreleri çerçevesinde uzun vadeli yenilenebilir enerji üretimi tesisleri sunmayı hedeflemektedir.