Multimedya

Ölçülmeyeni Yönetemezsiniz
12/08/2020
Ölçülmeyeni Yönetemezsiniz

Enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik çözümler genellikle ilk kez uygulandıktan sonra, zaman içinde izleme ve iyileştirme yapılmadığı için yararları kısa sürede kaybolmaktadır. Enerji kullanımını azaltmanın ve bu azalımı sürekli kılmanın yolu, enerji kullanımına ilişkin verilerin doğru bir şekilde aktarılmasından geçmektedir. Enerji giderleri genellikle işletmelerin büyük giderlerinden birisi olmaktadır. Gerçek elektrik giderleri ihmal edilmekteydi çünkü son zamanlara kadar bu giderleri ekonomik bir şekilde ölçecek yöntemler yoktu. Güç izleme ve kontrol sistemleri sayesinde, işletmeciler tesisin parasının tam olarak nerede harcanmakta ve nerede boşa gitmekte olduğunu belirleyebilirler. Güç izleme ve kontrol sistemi aşırı yükleme veya diğer sorunlar hakkında uyarılarda bulunarak devre dışı kalınan süreyi önlemeye yardımcı olur. Sistem, tesis parametrelerindeki değişimleri izler ve böylelikle bakım zamanın tahmin edilmesini ve planlanmasını sağlar. Tesiste yapılacak önemli genişleme çalışmaları ve sermaye artırımları hakkındaki tahmin sürecini ortadan kaldırarak, dağıtım sisteminin her noktasındaki mevcut kapasitenin ne kadar olduğunu yetkililere tam olarak bildirir.

Artan katma değer hizmeti maliyetleri ve daralan işletme bütçeleriyle, işletmelerin enerji faturalarını azaltmaları son derece önemli hale gelmiştir. Yine de, çoğu şirket büyük miktarda enerji verilerine sahipken, üst düzey yöneticiler, maliyetleri azaltacak ve israfı önleyecek eylem kararlarını almak için gereken bilgiye sahip olmadıklarını anlamışlardır. Şirketler, tek seferlik enerji iyileştirmeleri yerine enerji kullanımını zaman içinde sürdürme ve iyileştirmeye odaklanmalıdır; bu ise sürekli izleme, analiz ve bina performansının raporlanmasını gerektirir. 

 


Diğer Haberler