İlkelerimiz

İlkelerimiz
"sizin için
çalışıyoruz."

SERİSTA MÜHENDİSLİK olarak çalışma prensiplerimizin sorumluluğu gereği; toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermeyi tüm paydaş, çalışanlarımız ve müşterilerimize borç biliriz.

Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, müşterilerimize ihtiyaç duyduğu alanlardaki yenilikleri araştırarak aktarmak temel ilkelerimizdendir. Firmamızın müşterilerini, çalışanlarını, tedarikçilerini, proje ortaklarımızı kısacası tüm paydaşlarımızı, firmamızı başarıya götürecek unsurların bütünü olarak görüp birlikte hareket etmenin önemine inanıyoruz. Bu bağlamda başarının sırrını, paydaşlarımızla bilgiyi, teknolojiyi, kazancı ve çalışmalarımızı paylaşmakta görüyoruz.

Katılımcılık

Firmamızın hizmet verdiği tüm alanlarda paydaşlarımızın kuruluşumuza nitelik ve nicelik yönünden katkıda bulunmalarını sağlamak, fikirlerine önem vermek, değişime açık olmak, tavır, tutum ve davranış biçimleri ile ilgili olarak geri dönüş yapılmasını sağlamaya önem vermekteyiz. Toplam Kalite Yönetimi'nin gerektirdiği bu durumu geliştirerek sürdürmekte kararlıyız.

Yenilikçilik

Hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için tedarik etmiş olduğumuz ürünleri ve sunmuş olduğumuz hizmetleri sürekli olarak değiştirmek ve yenilemek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu çalışmaların firmamızdaki tüm faaliyetleri kapsadığını ve bütünsel yaklaşım gerektirdiğini düşünüyoruz.

Güvenilirlik

Yapmış olduğumuz tüm çalışma ve üretmiş olduğumuz hizmetler belirli bir teknik alt yapı üzerinde ilkesel esaslar dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Sürecin tüm aşamalarında müşterilerimize istedikleri her noktada sunmuş olduğumuz hizmetleri ve içeriklerini anlatma ve detaylandırma hakkına sahip olduklarını bildiriyoruz. Kurulan uzun vadeli tüm ilişkilerimizde güvenilirliğin temel esas olduğunu hatırımızdan çıkarmıyoruz.

Uluslararası kalite standartlarında güvenilir mühendislik çözümleri, kapsamlı ve her açıdan uzmanlık gerektiren proje hizmetleri sunuyoruz. Attığımız her adımda insana ve doğaya saygıyı esas alıyor, topluma ve tüm paydaşlarımıza değer katmanın önemine inanıyoruz. Müşterilerimize en güvenilir ve kaliteli hizmeti sunarak, bulunduğumuz coğrafyada öncelikli tercih edilen müşavir ve mühendislik firması olmayı, ürün ve hizmet tedarikçileri ile güvene ve karşılıklı kazanca dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurarak yalın ve kilit bir konumda kalmayı, projelerimizde verimli bir risk ve maliyet yönetimi ile sürdürülebilirliği amaçlıyoruz.